Νοέ 16 2017

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμ. εξαμήνου με αλλαγές

Αναρτήθηκε στη διεύθυνση https://mathmast.uowm.gr/studies/programma-mathimaton/ νέο πρόγραμμα μαθημάτων με αλλαγές στο μάθημα «Ιστορία και Επιστημολογία».

Νοέ 03 2017

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες

Το Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Continue reading

Νοέ 03 2017

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών για το Νοέμβριο 2017:

Παρουσίασεις ΜΔΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Νοέ 02 2017

Αξιολόγηση των Κεντρικών Δομών και Υπηρεσιών του ΠΔΜ

Αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

Έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση και ποιοτική ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σας παρακαλούμε πολύ να λάβετε μέρος στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των Κεντρικών Δομών και Υπηρεσιών του Ιδρύματος, μέσω των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που διατίθενται στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ https://modip.uowm.gr/fe/

Continue reading

Οκτ 17 2017

Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Σας ενημερώνουμε πως αναρτήθηκε το πρόγραμμα μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018.

Οκτ 09 2017

Πρόγραμμα μαθημάτων 1ης εβδομάδας

Πρόγραμμα μαθημάτων 1ης εβδομάδας

Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Οκτ 03 2017

Οριστικός πίνακας επιτυχόντων–επιλαχόντων 2017-2018 – Εγγραφές

Σας ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

Σεπ 26 2017

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων 2017-2018

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων 2017-2018

Σεπ 18 2017

Ανακοίνωση συνέντευξης 2017

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα ονόματα των υποψηφίων που καλούνται για συνέντευξη και πληροφορίες για τη διαδικασία της συνέντευξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Ιούλ 26 2017

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Το Δ.Δ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Μαθηματικών» ανακοινώνει την παράταση της υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μέχρι τις 28/08/2017 (Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://mathmast.uowm.gr/apply)

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και για την προκήρυξη είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ: http://mathmast.uowm.gr/ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.eled.uowm.gr/

Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά) θα πρέπει να σταλεί στην παρακάτω διεύθυνση (έως 28/08/2017):

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης
για το ΔΔΠΜΣ «Διδακτική των Μαθηματικών»
3ο χλμ Εθν. Οδού Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα

Load more