Προσθήκη στο πρόγραμμα εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε για μια προσθήκη στο πρόγραμμα η οποία αφορά τις εξετάσεις και παρουσιάσεις του μαθήματος «Ιστορία και Επιστημολογία των Μαθηματικών και της ΜΕ» οι οποίες θα γίνουν και το Σάββατο 02/02 και την Παρασκευή 08/02.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2018_2019

Προκηρύξεις υποτροφιών

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες για υποτροφίες που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές:

Υποτροφίες της Κυβέρνησης του Ισραήλ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για υποτροφίες της Κυβέρνησης του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικής συμφωνίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

https://uowm.gr/wp-content/uploads/2018/11/ypotrofies-israhl.pdf

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών – Νοέμβριος 2018

Οι παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών θα γίνουν στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων: Παρουσιάσεις ΜΔΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Πρόγραμμα μαθημάτων – Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019:

Οριστικός πίνακας επιτυχόντων-επιλαχόντων 2018-2019 – Εγγραφές

Σας ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

 

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων-επιλαχόντων 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων 2018-2019:

Prosorinos_pinakas_epityxonton-epilaxonton_2018-2019

Ανακοίνωση συνέντευξης 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα ονόματα των υποψηφίων που καλούνται για συνέντευξη και πληροφορίες για τη διαδικασία της συνέντευξης:

Ανακοίνωση συνέντευξης ΔΠΜΣ 2018-2019

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» ανακοινώνει την παράταση της υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι τις 10/09/2018 (Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://mathmast.uowm.gr/apply).

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και για την προκήρυξη είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://mathmast.uowm.gr/ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.eled.uowm.gr/

Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά) θα πρέπει να σταλεί έως 10/09/2018 στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης
για το ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών»
3ο χλμ Εθν. Οδού Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα

Προκήρυξη ΔΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών», που διοργανώνουν τα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» (Φ.Ε.Κ. 3036/27.7.2018, τ.Β’) απονέμει:

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο
«Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» στις εξής ειδικεύσεις:
Α) Μαθηματική εκπαίδευση Α΄ Ηλικιακού Κύκλου (5-12 χρόνων)
Β) Μαθηματική εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού Κύκλου (13-18 χρόνων)

Περισσότερες πληροφορίες: Προκήρυξη ΔΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Load more