Επιστροφή σε Διοίκηση

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Lemonidis

Ο Χαράλαμπος Λεμονίδης είναι καθηγητής της Διδακτικής των Μαθηματικών στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Γεννήθηκε στον Αμυγδαλεώνα της Καβάλας το 1961. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Απέκτησε το μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα της διδακτικής των μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Luis Pasteur του Στρασβούργου στη Γαλλία. Ήταν κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το 2010 έως 2014. Για πολλά χρόνια είναι διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δημιούργησε τη σχολή με τίτλο “Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής”. Επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι, το πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζονται οι μαθηματικές έννοιες και η σύνδεση των μαθηματικών με την καθημερινή ζωή, οι νοεροί υπολογισμοί και εκτιμήσεις, η χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών, οι δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά και η δια βίου μάθηση των μαθηματικών.

Τηλ. γραφείου 23850 55021

e-mail: xlemon@uowm.gr

Βιογραφικό Σημείωμα: http://www.eled.uowm.gr/sites/default/files/cv_lemonidis_2013.pdf

Ιστοσελίδες: