Ανακοίνωση συνέντευξης ΔΠΜΣ 2019-2020

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις συνεντεύξεις του ΔΠΜΣ 2019-2020:

Ανακοίνωση παράτασης

Το Δ.Δ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Μαθηματικών» ανακοινώνει την παράταση της υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μέχρι τις 20/08/2019 (Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://mathmast.uowm.gr/apply).

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και για την προκήρυξη είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ: http://mathmast.uowm.gr/ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.eled.uowm.gr/

Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά) θα πρέπει να σταλεί στην παρακάτω διεύθυνση (έως 20/08/2019):

Γραμματεία Σχολής Καλών Τεχνών
για το ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών»
3ο χλμ Εθν. Οδού Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα

Προκήρυξη ΔΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών», που διοργανώνουν τα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» (Φ.Ε.Κ. 3036/27.7.2018, τ.Β’) απονέμει:

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο
«Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» στις εξής ειδικεύσεις:
Α) Μαθηματική εκπαίδευση Α ́ Ηλικιακού Κύκλου (5-12 χρόνων)
Β) Μαθηματική εκπαίδευση Β ́ Ηλικιακού Κύκλου (13-18 χρόνων)

Περισσότερες πληροφορίες: Προκήρυξη ΔΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Italy Conservation Summer Field School

Βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο πληροφορίες για το Θερινό Σχολειο-Italy Conversation Summer Field School:

 

 

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019 με αλλαγές

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το τελικό πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019:

 

Πρόγραμμα μαθημάτων – Εαρινό εξάμηνο 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019:

4rd SPRING SCHOOL 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για το 4rd SPRING SCHOOL 2018-2019:

Πρόγραμμα παρουσιάσεων ΜΔΕ – Φεβρουάριος 2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών Φεβρουαρίου 2019:

Προκηρύξεις υποτροφιών

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες για υποτροφίες που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές:

Χορήγηση Υποτροφιών “Turkiye Scholarships” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σχετικά αρχεία:

Load more