Διδακτικό Προσωπικό

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Α/Α Ονοματεπώνυμο διδάσκοντα Βαθμίδα Ειδικότητα Πανεπιστήμιο
1 Αγαλιώτης Γιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Διδακτική μεθοδολογία για τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΑ.ΜΑΚ
2 Βαμβακούση Ξένια Επίκουρη Καθηγήτρια Διδακτική Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
3 Δαγδιλέλης Βασίλης Καθηγητής Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΑ.ΜΑΚ
4 Δεσλή Δέσποινα Επίκουρη Καθηγήτρια Διδακτική των Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
5 Ζαχαριάδης Θεοδόσης Καθηγητής Διδακτική Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών
6 Θωμαΐδης Γιάννης Σχολικός Σύμβουλος Διδακτική των Μαθηματικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
7 Καλδρυμίδου Μαρία Καθηγήτρια Διδακτική Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
8 Κυνηγός Χρόνης Καθηγητής Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Εκπαίδευση – Διδακτική των Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών
9 Λεμονίδης Χαράλαμπος Καθηγητής Διδακτική Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
10 Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
11 Παπαδόπουλος Γιάννης Επίκουρος Μαθηματικά και η Διδασκαλία τους Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
12 Πνευματικός Δημήτρης Αναπληρωτής Καθηγητής Εξελικτική Ψυχολογία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
13 Σακονίδης Χαράλαμπος Καθηγητής Διδακτική Μαθηματικών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
14 Σταθοπούλου Χαρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτική Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
15 Τζεκάκη Μαριάννα Καθηγήτρια Διδασκαλία και Μάθηση μαθηματικών εννοιών, επεξεργασία πληροφορίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
16 Τσακιρίδου Ελένη Καθηγήτρια Εφαρμοσμένη στατιστική και εκπαιδευτική έρευνα Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
17 Χατζηπαντελής Θεόδωρος Καθηγητής Εφαρμοσμένη στατιστική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
18 Χρήστου Κων/ντίνος Επίκουρος Καθηγητής Μαθηματικά και η Διδακτική τους Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Α/Α Ονοματεπώνυμο διδάσκοντα Βαθμίδα Ειδικότητα Πανεπιστήμιο
1 Irene Biza Lecturer Mathematics Education University of East Anglia
2 Nardi Elena Professor Mathematics Education University of East Anglia