Οριστικός πίνακας επιτυχόντων-επιλαχόντων 2018-2019 – Εγγραφές

Σας ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

 

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων-επιλαχόντων 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων 2018-2019:

Prosorinos_pinakas_epityxonton-epilaxonton_2018-2019

Ανακοίνωση συνέντευξης 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα ονόματα των υποψηφίων που καλούνται για συνέντευξη και πληροφορίες για τη διαδικασία της συνέντευξης:

Ανακοίνωση συνέντευξης ΔΠΜΣ 2018-2019

Παράταση υποβολής αιτήσεων

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» ανακοινώνει την παράταση της υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι τις 10/09/2018 (Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://mathmast.uowm.gr/apply).

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και για την προκήρυξη είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://mathmast.uowm.gr/ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.eled.uowm.gr/

Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά) θα πρέπει να σταλεί έως 10/09/2018 στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης
για το ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών»
3ο χλμ Εθν. Οδού Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα

Προκήρυξη ΔΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών», που διοργανώνουν τα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» (Φ.Ε.Κ. 3036/27.7.2018, τ.Β’) απονέμει:

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο
«Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» στις εξής ειδικεύσεις:
Α) Μαθηματική εκπαίδευση Α΄ Ηλικιακού Κύκλου (5-12 χρόνων)
Β) Μαθηματική εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού Κύκλου (13-18 χρόνων)

Περισσότερες πληροφορίες: Προκήρυξη ΔΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών», που διοργανώνουν τα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» απονέμει:

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο
«Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» στις εξής ειδικεύσεις:
Α) Μαθηματική εκπαίδευση Α ́ Ηλικιακού Κύκλου (5-12 χρόνων)
Β) Μαθηματική εκπαίδευση Β ́ Ηλικιακού Κύκλου (13-18 χρόνων)

Περισσότερες πληροφορίες: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Προεγγραφές

Τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συνδιοργανώνουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών».

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών», γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων με προσανατολισμό στις επιστήμες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής πολιτικής, μαθηματικών σπουδών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://mathmast.uowm.gr/apply και θα ενημερωθούν στην συνέχεια για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Ενημέρωση σχετικά με εγγραφές στο ΔΔΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε πως οι εγγραφές στο ΔΔΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών” θα αρχίσουν από το τέλος Ιουλίου.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα  για νεότερη ανακοίνωση.

 

Ενημέρωση για τη λειτουργία του προγράμματος το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών – Ιούνιος 2018

Οι παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών θα γίνουν στον  Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων:

Παρουσιάσεις ΜΔΕ – Ιούνιος 2018

Load more