Ανακοίνωση – Έναρξη ηλεκτρονικής αξιολόγησης διδακτικού έργου 2015-2016

Αλλαγή στο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα μαθημάτων για το Σάββατο 9/1/2016, την Παρασκευή 15/1/2015 και το Σάββατο 16/1/2016 αλλάζει και έχει ως εξής:

Σάββατο 9/1/2016 το πρώτο μάθημα θα είναι “Θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα” με την κ. Ναρδή.
Παρασκευή 15/1/2016 θα γίνει το μάθημα “Ιστορία και Επιστημολογία των Μαθηματικών” με τον κ. Νικολαντωνάκη.
Σάββατο 16/1/2016 το πρώτο μάθημα θα είναι “Μεθοδολογία Έρευνας ” με τον κ. Σακονίδη

Λήψη αρχείου: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα μαθημάτων για το Σάββατο 14/11/2015 (14:00-17:30) και το Σάββατο 28/11/2015 (14:00-17:30) αλλάζει και έχει ως εξής:

  1. Σάββατο 14/11/2015 το δεύτερο μάθημα (14:00-17:30) θα είναι το “Ανάπτυξη της Μαθηματικής Σκέψης” με τον κ. Χρήστου.
  2. Σάββατο 28/11/2015 (14:00-17:30) θα γίνει το “Κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνιστώσες της Μ.Ε.” των κ.κ. Σακονίδη και Σταθοπούλου.

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμ. 2015

http://mathmast.uowm.gr/σπουδές/πρόγραμμα-μαθημάτων/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-2016

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2015-2016 (διόρθωση email αποστολής της αίτησης)

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων – Επιλαχόντων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 2015-2016

Παράταση υποβολής αιτήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Το Δ.Δ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Μαθηματικών» ανακοινώνει την παράταση της υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 μέχρι τις 28/08/2015.
Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ: http://mathmast.uowm.gr/ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.eled.uowm.gr/

Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά) θα πρέπει να σταλούν στην παρακάτω διεύθυνση (έως 28/08/2015):

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης
για το ΔΔΠΜΣ «Διδακτική των Μαθηματικών»
3ο χλμ Εθν. Οδού Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα

 

Λήψη αρχείου: Παράταση υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη 2015-2016

Load more