Ανακοίνωση συνέντευξης 2018-2019

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα ονόματα των υποψηφίων που καλούνται για συνέντευξη και πληροφορίες για τη διαδικασία της συνέντευξης:

Ανακοίνωση συνέντευξης ΔΠΜΣ 2018-2019