ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-2016

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 2015-2016 (διόρθωση email αποστολής της αίτησης)

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων – Επιλαχόντων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 2015-2016

Παράταση υποβολής αιτήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Το Δ.Δ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Μαθηματικών» ανακοινώνει την παράταση της υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 μέχρι τις 28/08/2015.
Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ: http://mathmast.uowm.gr/ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.eled.uowm.gr/

Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά) θα πρέπει να σταλούν στην παρακάτω διεύθυνση (έως 28/08/2015):

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης
για το ΔΔΠΜΣ «Διδακτική των Μαθηματικών»
3ο χλμ Εθν. Οδού Φλώρινας-Νίκης
53100 Φλώρινα

 

Λήψη αρχείου: Παράταση υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη 2015-2016

Load more