Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών – Νοέμβριος 2018

Οι παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών θα γίνουν στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων: Παρουσιάσεις ΜΔΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018