Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών – Φεβρουάριος 2018

Οι παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών θα γίνουν στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων:

Παρουσιάσεις-ΜΔΕ-Φεβρουαρίου-2018