Νοεμβρίου 2015 archive

Αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα μαθημάτων για το Σάββατο 14/11/2015 (14:00-17:30) και το Σάββατο 28/11/2015 (14:00-17:30) αλλάζει και έχει ως εξής: Σάββατο 14/11/2015 το δεύτερο μάθημα (14:00-17:30) θα είναι το «Ανάπτυξη της Μαθηματικής Σκέψης» με τον κ. Χρήστου. Σάββατο 28/11/2015 (14:00-17:30) θα γίνει το «Κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνιστώσες της Μ.Ε.» των κ.κ. Σακονίδη και Σταθοπούλου.