Οριστικός πίνακας επιτυχόντων-επιλαχόντων 2019-2020

Σας ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: