Ανακοίνωση συνέντευξης ΔΠΜΣ 2019-2020

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις συνεντεύξεις του ΔΠΜΣ 2019-2020: