Αξιολόγηση φακέλων υποψηφιότητας 2020-2021 – Ανακοίνωση συνέντευξης

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας, θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις των υποψηφίων.

Σχετικά αρχεία: Ανακοίνωση συνέντευξης ΔΠΜΣ 2020-2021