Προσθήκη στο πρόγραμμα εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε για μια προσθήκη στο πρόγραμμα η οποία αφορά τις εξετάσεις και παρουσιάσεις του μαθήματος «Ιστορία και Επιστημολογία των Μαθηματικών και της ΜΕ» οι οποίες θα γίνουν και το Σάββατο 02/02 και την Παρασκευή 08/02.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2018_2019