Εγχειρίδιο χρήσης Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών στο Φοιτητολόγιο Universis

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis:

 

Έχετε υπόψη ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση https://students.uowm.gr είναι ορθή αλλά θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα.