Υπενθύμιση: Αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης, μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2024, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://qau.uowm.gr