Επιστροφή σε Διοίκηση

Συντονιστική Επιτροπή

Δαγδιλέλης Βασίλης Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Λεμονίδης Χαράλαμπος Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σακονίδης Χαράλαμπος Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τζεκάκη Μαριάννα  Τμήμα Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τσακιρίδου Ελένη Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.