Σεπτέμβριος 2017 archive

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων 2017-2018

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων 2017-2018

Ανακοίνωση συνέντευξης 2017

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα ονόματα των υποψηφίων που καλούνται για συνέντευξη και πληροφορίες για τη διαδικασία της συνέντευξης: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ