Μάιος 2017 archive

Αλλαγή ημερομηνίας για τις παρουσιάσεις του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Δ.Τ.Μ.»

Σας ενημερώνουμε πως η παρουσίαση – εξέταση για το μάθημα «Ειδικά Θέματα» θα γίνει στις 17/6/2017

Παράταση προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αξιολογήσεων του διδακτικού έργου

Ανακοινώνεται ότι έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αξιολογήσεων του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Ως τελευταία ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής των αξιολογήσεων ορίζεται η Κυριακή, 28/05/2017.

Continue reading

Προκήρυξη 2017-2018

Βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη του ΔΔΠΜΣ «Διδακτική των Μαθηματικών» ακαδημαϊκού έτους 2017-2018: Προκήρυξη 2017-2018

Ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Από την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 έως και την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους/τις φοιτητές/τριες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Continue reading