Αλλαγή ημερομηνίας για τις παρουσιάσεις του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Δ.Τ.Μ.”

Σας ενημερώνουμε πως η παρουσίαση – εξέταση για το μάθημα «Ειδικά Θέματα” θα γίνει στις 17/6/2017