Αλλαγή ημερομηνίας για τις παρουσιάσεις του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Δ.Τ.Μ.»

Σας ενημερώνουμε πως η παρουσίαση – εξέταση για το μάθημα «Ειδικά Θέματα» θα γίνει στις 17/6/2017