Μαρ 20 2017

Αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε για μια αλλαγή στο πρόγραμμα μαθημάτων.

Στις 19/5 και 20/5, αντί για τα μαθήματα του κ. Λεμονίδη θα γίνει η Διδακτική Απειροστικού Λογισμού και τα μαθήματα του κ. Λεμονίδη θα μεταφερθούν στις 9/6 και 10/6 αντίστοιχα.

Δηλαδή: